Lassen

Voor het samenstellen en lassen van frame- en plaatwerkproducten beschikken we over programmeerbare Mig- en Tig-lasapparatuur.

Iedere lasplaats is voorzien van puntafzuiging, eigen elektrakast, order- en tekeningenbak, een eigen aansluiting op het centrale argongasnet en persluchtaansluiting. Daarnaast heeft de gehele lasafdeling ruimteafzuiging volgens de laatste Arbo-richtlijnen.

Framebouw vereist een hoge en nauwkeurige aanpak in zowel de werkvoorbereiding als in de uitvoering. Om producten nauwkeurig recht, haaks en volgens de juiste toleranties samen te stellen, gebruiken wij opspan- en lastafels die met hulpstukken vrijwel ieder frame kunnen ondersteunen. In veel gevallen is het niet nodig gelaste constructies na te bewerken. Enkele lasplaatsen zijn voorzien van in hoogte verstelbare werktafels.

Het afwerken van gelaste producten kan naast keramisch stralen bestaan uit slijpen, borstelen of elektrochemisch beitsen.

Als de opdrachtgever om preassemblage vraagt, zijn dit werkzaamheden die in de lasafdeling worden uitgevoerd door daarvoor opgeleide medewerkers.

Steeds meer bedrijven willen dat producten compleet, voor geassembleerd binnenkomen. In sommige gevallen ook getest en voorzien van certificaat. Inkopen van handels- of speciale delen die voor de montage nodig zijn, kunnen wij voor u verzorgen.